แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดยนายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ฐานกิจกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา