แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

วันที่ 29 ม.ค.- 2 ก.พ. พ.ศ. 2567 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนในตำบลป่าแฝก ไกรกลาง กกแรต ไกรนอก บ้านใหม่สุขเกษม บ้านกง ดงเดือย และประดู่เฒ่า