แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe1w4lFqEWEW_gu4O…/viewform

กรอกข้อมูลถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลนเท่านั้น **
ทางโรงเรียนจะพิจารณาให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น