แผนผังการรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

แผนผังการรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเองเพื่อดูลำดับและเลขที่ห้อง เพื่อรายงานตัวในวันที่ 6 มิถุนายน 2563

ม.1

ม.4