แสดงควมยินดีกับครูธันย์ชนก สีวิจี๋ ที่ได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูธันย์ชนก สีวิจี๋ ที่ได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร