แสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการ ประกอบ พงศ์พันธ์ ที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 ณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้อำนวยการ ประกอบ พงศ์พันธ์ ที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ในการนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบพวงมาลัยดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ หน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา