แสดงมุทิตาจิต ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงมุทิตาจิต ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในการนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบพวงมาลัยดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ หน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา