แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีสากล ตลาดต้องชมริมยม อ.กงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีสากล ที่ตลาดต้องชมริมยม ให้กับผู้ที่มาเดินตลาดได้รับชม รับฟังตลอดงาน โดยมี ครูเฉลิมชัย ไกลทุกข์ เป็นผู้ดูแลและควบคุมวงดนตรี โดยตลาดจะเปิดให้บริการทุกเสาร์แรกของต้นเดือน เวลา 16.00 – 21.00 น.  ณ ตลาดริมยม 2437 อ.กงไกรลาศ