โรงเรียนกงไกรลาศวิทยานำเครื่องอุปโภค และบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ มอบให้กับสถานที่กักตัว

วันที่17 สิงหาคม 2564นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำทีมบริหารและตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในนามศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำเครื่องอุปโภค และบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ มอบให้กับสถานที่กักตัวเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าฉนวน ตำบลดงเดือย และตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตำบลละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินสดทั้งสิ้น 6,000 บาท