โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วม “การประชุมวิชาการและประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศเดินหน้าพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ  COVID–19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting โดยการประชุมวิชาการดังกล่าว จะถ่ายทอดสดออกอากาศในวันที่ 21 กันยายน 2564 ทางช่อง OBEC Channel