โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วยนางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์   ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองอุดม อินทา  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สพม.กรุงเทพมหานคร 2  รองจิรวรรณ สุรเสียง  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  และรองสิงห์เพชร สุทธิ  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง