โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาร่วมถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดศรีเมือง

วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย  นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์  ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองผู้อำนวยการฯ  คณะครูและนักเรียนร่วมถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี  ปิดทองนมัสการหลวงปู่เกตุ  โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาร่วมแสดงศักยภาพ การแสดงดนตรีขับกล่อมแขกผู้มีเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้  ณ วัดศรีเมือง