โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผ่านการรับรองโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(Healthy Canteen)