โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบพวงหรีดไปมอบในงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.บุญช่วย เด่นสมบูรณ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยวัชรินทร์ ม่วงเขียว และตัวแทนคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำพวงหรีดไปมอบในงานพระราชทานเพลิงศพ ผอ.บุญช่วย เด่นสมบูรณ์ ณ ศาลาวัดบ้านนา ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย