โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เปิดเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด