โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อม ! เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายสิงห์เพชร สุทธิ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จำนวน 40 คน  เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตาม​นโยบายของรัฐบาล  ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ