โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมวางพวงหรีดและร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ นายธนพล แสงเมือง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมวางพวงหรีดและร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ นายธนพล  แสงเมือง บุตรของนายจินตศักดิ์  แสงเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก