โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พับ ทองเดช

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่พับ ทองเดช คุณแม่ของครูสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย ณ วัดเต่าทอง ตำบลป่าแฝก
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย