โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ได้ต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสำรวจข้อมูลความพร้อม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง” ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา