ให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กงไกรลาศ

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กงไกรลาศ ที่มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร เกี่ยวกับการขับขี่ การดัดแปลงท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้ถูกต้อง ณ กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา