ให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ บุหรี่ไฟฟ้าและพิษภัยของยาเสพติด

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ บุหรี่ไฟฟ้าและพิษภัยของยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโทสิทธิพงษ์ แก้วปิก รองสารวัตรปราบปราม สภ.กงไกรลาศ ร่วมด้วยร้อยตำรวจตรีสุคร กันทะวงศ์ รองสารวัตรปราบปราม 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา