ไม่พร้อม ไม่เป็นไร ไม่ใช่ปัญหา “เปิดเทอมได้เรียนครบตามหลักสูตรแน่นอน”