๑ หมู่บ้าน ๑ ไร่ เพื่อสุโขทัยยั่งยืน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยครูจีระศักดิ์ พวงขจร ครูจารึก ใบกุ และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรม ๑ หมู่บ้าน ๑ ไร่ เพื่อสุโขทัยยั่งยืน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย