โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและร่วมทำบุญเพื่อก่อสร้างอุโบสถวัดศรีเมือง