ร่วมแสดงมุทิตาจิต นางศิวาพร ศรีวราพงศ์ ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา