ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนต้นแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training