6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

6 ช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สรุปเป็นรูปภาพ (infographic) ให้เข้าใจง่ายๆนะคะเริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563
ที่มา : https://www.dltv.ac.th/

ตารางการออกอากาศ ม.1-ม.3