ระดมทุนเงินทอดผ้าป่าสามัคคี ปรับภูมิทัศน์ถนนภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา