ออกตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสถานที่กักตัว