การประกวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

  •  
  •  
  •  

วันที่ ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  นายสุทน ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563​ และมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน และรางวัลชมเชยอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา  ประเภททีมหญิงล้วน ในกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ   ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัดสุโขทัย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔  จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรมในสถานศึกษา  ณ  หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา