กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตให้กับ นายกรกช อ่ำทิม

เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๔   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตให้กับ      นายกรกช  อ่ำทิม  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาค