เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะปีนผาขั้นพื้นฐาน” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสาวศศิพร จันทร์ศรี ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะปีนผาขั้นพื้นฐาน” ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาปีนหน้าผา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย