กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน  ประจำปีการศึกษา 2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมประวัติวันตรุษจีน ตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน  ประกวดคัดลายมือภาษาจีน  ประกวดวาดภาพและประกวดการ์ดวันตรุษจีน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา