การประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2564 เพื่อประเมินสถานการณ์ กำหนดวันเปิดเรียนแบบ on site 100% ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา