ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

  •  
  •  
  •