ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวสุโขทัย และวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2564