“ครูพร้อม” คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จำนวน 40 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตาม​นโยบายของรัฐบาล ณ โรงพยาบาลกงไกรลาศ ซึ่ง นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา