จ่ายเงินเงินตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยเงินเยียวยา จำนวน 2000 บาท

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาพร้อมด้วยคณะบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครอง เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และวัดศรีเมือง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย