ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูเฉลิมชัย ไกลทุกข์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  และร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูเฉลิมชัย  ไกลทุกข์ ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง