นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ พวงขจร นายจารึก ใบกุ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไปช่วยงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่และเก็บกวาดลานวัด ณ วัดกกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย