นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาเข้าร่วม​โครงการ​ปล่อย​พันธุ์​ปลา​

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ พวงขจร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ชั้นปีที่๒ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วม​โครงการ​ปล่อย​พันธุ์​ปลา​เพื่อ​อนุรักษ์​ และ​เป็น​แหล่ง​เพาะ​พันธ์ุ​ ​ ณ​ คลองหน้าศาลาอเนกประสงค์​หมู่ 4​ บ้านแป้ง​ และคลองภายในโรงเรียน​กงไกรลาศ​วิทยา​ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย