ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อรับรองข้อมูลการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น,ตัวแทนผู้ปกครอง, ตัวแทนครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อรับรองข้อมูลการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๕๐ ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา