ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประเมินแบบสอบถามออนไลน์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คัดเลือกประธานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คัดเลือกประธานและคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่เกตุ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา