มอบเกียรติบัตรในโครงการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๖ จากมณฑลทหารบกที่ ๓๙ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา