รับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายการรับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายในภาคเช้า ซึ่งได้รับการอนุญาตจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมคัดกรองโรคให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้ารายงานตัว มีการจัดแบ่งพื้นที่และเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด