แสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางสมพร สินสมุทร เข้าแสดงความยินดีกับ นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย