ร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ และรับมอบเกียรติบัตรครูดีศรีกงไกรลาศ โดยมีนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากสมาคมครูกงไกรลาศ ให้เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่งานวันครูของอำเภอกงไกรลาศอีกด้วย