ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการสารัตน์ พวงเงิน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางสมพร สินสมุทร ตัวแทนคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำช่อดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสารัตน์ พวงเงิน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม