ร้านสวัสดิการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจิตอาสาช่วยกิจกรรมร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนจิตอาสารับทุนทั้งหมด 9 คน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา