การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำฝ่ายบริหารจัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนมกราคม ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมไทยคม เพื่อมอบนโยบาย และแนวปฏิบัติ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จาก สพฐ. และผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทางฝ่ายบริหารได้มอบถุงผ้าและหน้ากากอนามัยให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ทั้งนี้การประชุมได้จัดขึ้นโดยปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีการวัดไข้ สวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง